Blowerdoor

 

 

WAT?

Een blowerdoortest is een doeltreffend onderzoek naar de aanwezigheid van luchtlekken, warmteverliezen, koudebruggen en vochtproblemen in een gebouw.

In het professionele bouwmilieu wordt de test ingezet om de luchtdichtheid te meten van nieuwbouwprojecten in het kader van de wettelijk toe te passen EPB-berekeningen.

Door een kunstmatige winddruk op te wekken wordt de luchtdichtheid van een gebouw gecontroleerd.

M.a.w., deze test meet de algemene luchtdichting van een gebouw, waarbij tevens bestaande luchtlekken worden opgespoord en geanalyseerd. Een goede luchtdichtheid van een gebouw garandeert op lange termijn een optimale en financieel voordelige werking van uw verwarming- en ventilatievoorzieningen.

 

WAAROM?

Vanaf 1 januari 2012 moeten aanvragen voor nieuwbouwprojecten voldoen aan zeer strenge normen inzake energieverbruik voor verwarming en koeling. De blowerdoortest biedt in tegenstelling tot andere, vaak dure, investeringen een betaalbaar alternatief om toch de vooropgestelde normen te behalen.

 

  • Verborgen luchtlekken, koudebruggen en vochtproblemen worden snel opgespoord.
  • Een goede luchtdichtheid garandeert een hoger wooncomfort.
  • Een optimale werking van de verwarming en ventilatie.
  • Verbetering van de luchtkwaliteit.
  • Beter resultaat op het Energieprestatiecertificaat.
  • Lager E-peil.
  • Energiebesparing door betere luchtdichtheid.


Een luchtdichtheidstest is wettelijk niet verplicht. Maar wanneer je geen blowerdoorheidstest laat uitvoeren, zal de EPB-verslaggever in zijn berekening voor de EPB-aangifte een meetwaarde bij ontstentenis invullen.

  • Het lekdebiet bij ontstentenis is standaard vastgesteld op 12, wat een hoge waarde is.
  • In de praktijk scoor je vrij eenvoudig tot de helft van deze waarde, een luchtdichtheidsmeting is dus zeker zinvol.
  • Een luchtdichtheidsmeting kan een verschil maken van zo’n 6 tot 12 E-punten. Dit kan een gevoelige verlaging van het E-peil betekenen.

 

FEITEN

- Hoe lager het E-peil, hoe meer premies, subsidies en fiscale voordelen kunnen verkregen worden.

- Indien een gebouw 15% luchtdichter gemaakt wordt, zal 10% minder energie verbruikt worden.

 

 

Diensten:

 

Veiligheidscoördinatie »

 

Energie Verslaggeving »

 

Energie Prestatie Certificaat (EPC) »

 

VCA Begeleiding »

 

Asbest »

 

Plaatsbeschrijvingen »

 

Veiligheidsschoenen »

 

Waterafvoerkeuring »

 

Blowerdoor »

 

 

 

 

Aanvraag inlichtingen of offerte »

 

 

 

Administratieve zetel:

Associated Services

Kon. Leopoldlaan 20E

9990 Maldegem

T 050 39 75 34

F 050 39 68 74

info@associatedservices.be

 

 

Maatschappelijke zetel:

Haantjen 2 

9920 Lovendegem

 

Filialen:

Kon. Leopoldlaan 20E

9990 Maldegem

 

Haantjen 2 

9920 Lovendegem

 

 

Associated Services