Associated Services

Asbest

De regelgeving betreffende asbest verplicht de werkgever een inventaris op te maken van alle asbesthoudende materialen in zijn gebouwen, ook in het geval de gebouwen gehuurd worden.

Indien uit de inventaris blijkt dat er asbest aanwezig is, stelt de werkgever een beheersprogramma op. Dit programma wordt regelmatig bijgewerkt en bevat de richtlijnen die gevolgd zullen worden met name betreffende de periodieke beoordeling van de aanwezige toepassingen en de toe te passen preventiemaatregelen om blootstelling aan asbest te vermijden.

Bij werkzaamheden door een onderneming van buitenaf zal een kopie van deze inventaris overhandigd worden aan de onderneming die werken komt uitvoeren. Daar tegenover staat ook voor ondernemingen die werken komen uitvoeren dat het verboden is de werkzaamheden aan te vatten zolang de inventaris niet ter beschikking gesteld is . Bij particulieren of zelfstandigen die geen werknemers in dienst hebben zal de onderneming die werken komt uitvoeren zelf de verdachte materialen (laten) identificeren.

Indien werknemers, tijdens de uitvoering van werken, blootgesteld kunnen worden aan asbest, zullen diverse maatregelen genomen worden om de blootstelling te vermijden. Voor dergelijke werken zal de onderneming een register bijhouden van de werknemers die mogelijks aan asbest blootgesteld kunnen worden. Verder moeten de werknemers een passende opleiding en een voorafgaandelijk medisch onderzoek ontvangen en zullen – afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden – verschillende technische maatregelen genomen worden om de verspreiding van asbestvezels te vermijden.

Associated Services informeert en helpt u graag verder bij deze verschillende verplichtingen rond asbest. Daarom staan wij ook in voor het opmaken van uw asbestinventarissen, eventuele adviesverlening bij het opmaken van uw beheersprogramma en het uitwerken van uw opleidingsprogramma.

U vindt de volledige regelgeving in het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest (B.S.23/3/2006), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 8 juni 2007(B.S. 22/6/2007).

INVENTARISATIE

Sinds 2006 moeten werkgevers voldoen aan de regelgeving rond de mogelijke blootstelling aan asbest. Toch lezen we vandaag nog op de website van de federale overheid: "Het opstellen van een inventaris van alles wat asbest bevat in een bedrijf is een cruciaal onderdeel van de bescherming van werknemers." Hoewel dit een verplichting is, beschikt een belangrijk deel van de ondernemingen en instellingen nog steeds niet over een asbestinventaris.

OPLEIDINGEN

Wij geven eveneens opleidingen met betrekking tot de actuele wetgeving van asbest en de preventiemaatregelen die hierbij getroffen kunnen worden. Bent u verantwoordelijke of leidinggevende van een bedrijf waar men tijdens de werkzaamheden blootgesteld kan worden aan asbest, of wilt u uw werknemers informeren en opleiden hierover, dan zijn wij uw ideale partner hierin.

Vraag hier vrijblijvend een offerte of inlichtingen aan in verband met onze asbest-opleidingen.